مرجع جامع دوره های آموزشی مهارتهای تکمیلی

برخی دوره های ما

سایت مرجع مهارتهای تکمیلی — شماره تماس با ما 01334939 —- مارا دنبال کنید

ALT تصویر

ویژگی های دوره

  /    /  ویژگی های دوره
 • مدت زمان دوره :50 ساعت
 • سخنرانی7
 • آزمون ها2
 • درصد عبور60
 • حداکثر گرفتن مجدد3
 • مدت زمان دوره :50 ساعت
 • سخنرانی7
 • آزمون ها2
 • درصد عبور60
 • حداکثر گرفتن مجدد3
 • مدت زمان دوره :50 ساعت
 • سخنرانی7
 • آزمون ها2
 • درصد عبور60
 • حداکثر گرفتن مجدد3

ثبت نام کاربر

بازیابی رمز عبور