مرجع جامع دوره های آموزشی مهارتهای تکمیلی

برخی دوره های ما

سایت مرجع مهارتهای تکمیلی — شماره تماس با ما 01334939 —- مارا دنبال کنید

ALT تصویر

دوره آموزشی آموزشی

  /    /  دوره آموزشی آموزشی

آموزش من

دبیرستان وست مینستر

فارغ التحصیل (۲۰۰۱)

دانشگاه هاروارد

مدرسه بازرگانی هاروارد (۲۰۰۴)

دانشگاه میشیگان

دانشگاه(۲۰۰۶)

دانشگاه هاروارد

بخش طراحی UX / UI (2008)

دانشگاه ییل

بازاریابی کسب و کار (۲۰۱۱)

دانشگاه ییل

UX/UI طراحی (۲۰۱۴)

آموزش من

دانشگاه هاروارد

مدرسه بازرگانی هاروارد (۲۰۰۴)

دانشگاه میشیگان

دانشگاه (۲۰۰۶)

دانشگاه هاروارد

بخش طراحی UX / UI (2008)

تجربه ی من

گوگل

رئیس صنعت

خویش فرما

استاد و مشاور

ثبت نام کاربر

بازیابی رمز عبور