مرجع جامع دوره های آموزشی مهارتهای تکمیلی

برخی دوره های ما

سایت مرجع مهارتهای تکمیلی — شماره تماس با ما 01334939 —- مارا دنبال کنید

ALT تصویر

جدول قیمت گذاری

  /    /  جدول قیمت گذاری
 • پلن پایه

 • 200 تومان ماهانه
  • کتاب الکترونیکی نامحدود
  • ۱  ساعت ممتد
  • پیشرفت هدایت شده
 • حرفه ای

 • 200 تومان ماهانه
  • کتاب الکترونیکی نامحدود
  • ۱۰  ساعت ممتد
  • پیشرفت هدایت شده
 • انحصاری

 • 300 تومان ماهانه
  • کتاب الکترونیکی نامحدود
  • ۵۰ ساعت ممتد
  • پیشرفت هدایت شده
 • پلن پایه

 • 100 هزار تومان ماهانه
  • یک دوره آنلاین
  • کتاب الکترونیکی نامحدود
  • ۱ ساعت ممتد
  • پیشرفت هدایت شده
 • حرفه ایی

 • 200 هزار تومان ماهانه
  • یک دوره آنلاین
  • کتاب الکترونیکی نامحدود
  • ۱۰  ساعت ممتد
  • پیشرفت هدایت شده

ثبت نام کاربر

بازیابی رمز عبور